motivar

Accessory
Etimologia: de motiu2 1a font: 1803, DEst.
Body
    verb transitiu
  1. Ésser motiu d’alguna cosa. Aquelles paraules van motivar la nostra intervenció.
  2. Donar (a algú) motius que l’estimulin a fer una cosa. Motivava el noi amb premis perquè estudiés.