mulat
| | mulata

Accessory
Etimologia: format amb el sufix ll. -attus, dimin. de noms d’animals; l’accepció de ‘mestís’ prové del cast. mulato ‘mul jove’, aplicat al mestís per analogia amb l’híbrid que és el mul 1a font: 1288
Body
  1. adjectiu i masculí i femení Fill d’una persona blanca i d’una altra de negra.
  2. masculí ramaderia Mul jove.