multa

Accessory
Etimologia: del ll. mŭlta, íd. 1a font: 1507, Nebrija-Busa
Body
femení dret Pena o sanció pecuniària imposada per la comissió de determinats delictes o per infraccions de caràcter administratiu, governatiu o de treball.