muntar

Accessory
Homòfon: montà, muntà
Etimologia: de munt 1a font: s. XIV, Llull
Body
  verb
 1. intransitiu
  1. Pujar, anar de baix a dalt.
  2. especialment Pujar en un vehicle, en un mitjà de locomoció. Muntar en una barca.
  3. muntar a cavall (o simplement muntar) Cavalcar. Aprèn de muntar a l’anglesa.
 2. transitiu Pujar, recórrer pujant, portar de baix a dalt. Muntar els graons de dos en dos. Munto el nen a la trona?
 3. transitiu
  1. Cavalcar. Ell muntava un cavall millor que el meu.
  2. Cobrir el cavall, l’ase, etc., la femella.
 4. transitiu
  1. Armar, dreçar (un objecte), ajustant les parts de què es compon. Muntar una trampa, una cadira, un fusell.
  2. figuradament Establir (un negoci, una indústria, etc.), prenent les mesures necessàries per al seu funcionament. Muntar una editorial.
  3. cinematografia Empalmar (diverses seqüències fílmiques) de manera que formin una successió ordenada.
  4. arts gràfiques Distribuir, damunt un suport laminar transparent, les pel·lícules corresponents a les pàgines (d’un llibre) per a poder imprimir-lo.
  5. orfebreria Col·locar pedreria, perles o esmalts (en una joia) ajustant totes les parts que la componen.
 5. transitiu alimentació, indústries alimentàries Batre (aliments líquids) a fi de provocar la incorporació d’aire o d’un altre gas a la massa i fer-la pujar. Muntar la nata.
 6. intransitiu esports
  1. En l’hípica, cavalcar o dirigir un cavall.
  2. En el joc de polo, marcar l’adversari.
 7. muntar les creus indústria tèxtil En els telers a mà, fer córrer les dues canyes o creus de l’ordit per tota la llargària del seu estès fins a col·locar-les vora el plegador d’ordit cada vegada que, a causa del desenrotllament d’aquest darrer, les creus arriben a ésser massa a prop dels lliços o del cos jacquard i dificulten el tissatge.
 8. muntar un cos indústria tèxtil Preparar convenientment una muntura jacquard per poder fer accionar els fils d’un ordit.