munyir

Accessory
Etimologia: del ll. mŭlgēre, íd., amb canvi de -lg- en -ng- per influx de emŭngĕre ‘mocar’ 1a font: s. XIV, Torcimany
Body
  verb transitiu ramaderia i agricultura
  1. Treure la llet d’una femella prement-li la mamella. Muny totes les vaques i la meitat de les ovelles.
  2. Treure la llet de la mamella prement-la. Ara munyirà l’altra mamella.
  3. per extensió Aquesta llet, l’hem munyida per a vosaltres.
  4. usat absolutament A les set muny i a les vuit dona menjar als porcs.
  5. munyir la vaca figuradament Treure tot el profit possible d’algú o d’alguna cosa.
 1. Collir olives, fulles, etc., cenyint la branca amb la mà i fent-la córrer al llarg d’ella; eixonar.