múrgola

Accessory
Etimologia: probablement del germ. gòt. *maúrhwalus, comp. del germ. morha ‘pastanaga’ i walus ‘bony’, és a dir, ‘bony com una pastanaga’ 1a font: 1780
Body
femení botànica Bolet de l’ordre de les pezizals (Morchella esculenta), amb el barret alveolat, ovoide i de color bru, comestible i apreciat.