museu

Accessory
Partició sil·làbica: mu_seu
Etimologia: del ll. mūsēum, i aquest, del gr. mouseĩon ‘lloc consagrat a les Muses; biblioteca; museu’ 1a font: 1803, DEst.
Body
    masculí història
  1. art Lloc on, amb finalitats culturals, hom guarda i exposa objectes pertanyents al món de l’art, de la ciència o de la tècnica.
  2. A l’edat mitjana, funcionari de la casa reial catalana encarregat de guardar i d’administrar els comestibles destinats a les persones reials.