naip

Accessory
Partició sil·làbica: naip
Etimologia: probablement del fr. ant. naïf ‘ingenu, beneit’, aplicat al trumfo més petit, que per dificultat de pronúncia degué originar naïps, d’on el singular primitiu naïp 1a font: 1371
Body
masculí jocs d’entreteniment carta 7 1.