natural

Accessory
Etimologia: del ll. naturalis, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent a la natura. Fenòmens naturals. Història natural.
  2. adjectiu Produït per la natura, no degut a la mà de l’home. Flors naturals. Un port natural.
  3. adjectiu No degut a la cultura, a l’educació, a la voluntat, etc. Té una intel·ligència natural.
  4. adjectiu per extensió Dit d’una persona que es comporta sense afectació, sense artifici, o de les seves accions, les seves paraules, etc.
  5. al natural locució adjectiva i locució adverbial En l’estat natural, sense artifici, sense elaboració, etc. El retrat m’agrada, però encara m’agrades més al natural.
  6. al natural locució adjectiva i locució adverbial heràldica Dit de l’esmalt emprat per a indicar el color real o propi d’un moble qualsevol.
  7. del natural locució adjectiva i locució adverbial art Expressió aplicada a l’execució d’una obra d’art en la qual hom pren model de la realitat i no d’una altra representació. Dibuix del natural. Copiar del natural.
  8. teologia natural teologia Teodicea.
 1. adjectiu Que pertany a la natura pròpia d’un ésser, d’acord amb ella, amb les condicions, les circumstàncies, etc., del cas, no anormal. Els pares són els protectors naturals dels fills. És natural que ell s’hagi indignat.
  1. adjectiu De naixença, degut a la naixença, adquirit amb la naixença. Terra natural. Senyor natural. El català és la nostra llengua natural.
  2. adjectiu i masculí i femení nadiu 1. Els naturals de Madagascar. Les naturals d’Austràlia.
 2. masculí Natura pròpia d’una persona: índole, geni, temperament, complexió, etc. Té un bon natural. És el seu natural: s’enrabia, però de seguida li passa.
 3. adjectiu dret Dit de l’obligació fonamentada en el dret natural i que no és exigible legalment pel creditor.
 4. adjectiu música
  1. Dit del so que no és alterat per cap accident (bemoll, diesi).
  2. Dit dels instruments de vent que hom acciona únicament amb la boca, sense claus ni pistons.
  3. Dit de l’hexacord que comença en el do.
 5. adjectiu matemàtiques
  1. Dit del nombre enter i positiu.
  2. Dit del logaritme de base e.
  3. Dit de l’equació intrínseca d’una corba.
  4. Dit de la propietat que pot ésser demostrada sense recórrer a artificis o a invencions enginyoses.