nicotina

Accessory
Etimologia: del fr. nicotine, de l’ant. nicotiane ‘tabac’, del ll. científic nicotiana, en memòria de Jean Nicot (1530-1600), ambaixador a Lisboa, que envià herba de Nicot en pols a la reina 1a font: 1888, DLab.
Body
femení química orgànica Alcaloide del tabac, de fórmula C10H14N2, que constitueix una de les drogues més tòxiques conegudes, comparable al cianur.