nimfea

Accessory
Partició sil·làbica: nim_fe_a
Body
    femení botànica i jardineria
  1. Gènere de plantes aquàtiques rizomatoses de la família de les nimfeàcies (Nymphaea sp) de fulles flotants i flors grogues o rosades, conreades en jardineria.
  2. nimfea blanca Planta aquàtica de la família de les nimfeàcies (Nymphaea alba), de fulles arrodonides i flors blanques conreada com a ornamental.