noi
| | noia

Accessory
Partició sil·làbica: noi
Etimologia: d’origen incert, probablement prové de ninoi, -a, dimin. de nin, -a 1a font: 1696, DLac.
Body
 1. masculí i femení
  1. Persona jove, especialment no arribada a la pubertat. Un noi de deu anys. Plorant i rient, els nois van creixent.
  2. Nen. Tenien un noi de quatre anys i ara han tingut una noia.
  3. fadrí 1 1. Noia finestrera no es cansa d’ésser soltera.
  4. Nom amb què els pares designen els fills. Aquest és el meu noi.
  5. Nom amb què hom s’adreça a un amic. Apa, nois!
  6. noi de bord marina, marítim Aprenent de mariner o de pescador.
  7. noi! interjecció Renoi!
 2. noia verda música Sac de gemecs.