noli me tàngere

Accessory
Etimologia: del ll., ‘no em toquis’, paraules adreçades per Crist ressuscitat a la Magdalena
Body
masculí botànica Balsamina salvatge.