norantè
| | norantena

Accessory
Etimologia: de noranta
Body
  1. adjectiu i masculí i femení Que, en una sèrie, en té vuitanta-nou davant seu, el que fa noranta.
    1. adjectiu Dit de cadascuna de les parts d’una quantitat o d’un tot dividits en noranta parts iguals.
    2. masculí Un norantè, 1/90.
  2. femení
    1. Nombre, aproximatiu, de noranta.
    2. especialment Noranta anys d’edat. Li manca mig any per a arribar a la norantena.