norris

Accessory
Etimologia: aglutinació de la locució en orris
Body
adjectiu invariable Deixat, que no té cura del seu aspecte o dels seus interessos.