nou-cents
| | nou-centes

Accessory
Partició sil·làbica: nou-cents
Etimologia: de nou2 i cent1 1a font: 1507, Nebrija-Busa
Body
  1. adjectiu Nou vegades cent. Han repatriat nou-cents soldats.
  2. adjectiu i masculí i femení [invariable: nou-cents] Que fa nou-cents; nou-centè. La pàgina nou-cents. La nou-cents de la llista.
  3. masculí
    1. El nombre nou-cents, 900.
    2. per extensió Cosa designada amb el nombre nou-cents.
  4. masculí i femení Les nou-centes primeres.
  5. el nou-cents el·lípticament El segle XX.