nou-ric
| | nou-rica

Accessory
Partició sil·làbica: nou-ric
Etimologia: de nou3 i ric
Body
adjectiu i masculí i femení Dit de la persona que és rica de poc temps ençà, especialment quan manca de distinció, quan fa un ús ostentós de la seva riquesa, etc.