novacià
| | novaciana

Accessory
Partició sil·làbica: no_va_ci_à
Body
    història eclesiàstica
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent a Novacià o als novacians.
  2. masculí i femení Membre d’una secta rigorista originada en el cisma de Novacià, que acabà accentuant talment el seu rigorisme, que denegà a l’Església el poder de perdonar els pecats.