novel·la

Accessory
Etimologia: del cat. ant. novella ‘nova, notícia; relació de fets o històries’ i, en el sentit de ‘narració fantasiosa’, ja des de mitjan s. XV i ben aviat influït per la pronunciació de l’it. novella, íd., amb l geminada 1a font: 1803, DEst.
Body
    femení literatura
    1. Escrit —generalment en prosa i d’una llargària considerable— destinat a delectar el lector amb narracions d’aventures heroiques (siguin relacionades amb la història o inventades) o bé amb descripcions de fets, d’accions i de caràcters que volen, o no, representar els de la vida real.
    2. Gènere literari constituït per les dites narracions o descripcions.
    3. novel·la breu relat 2.
  1. per extensió Sèrie d’actes o d’esdeveniments extraordinaris, que no semblen reals, sinó de novel·la. La seva vida és una novel·la. Han viscut una bella novel·la d’amor.
  2. per extensió Cosa falsa o de pura invenció que hom explica o imagina. Això que dius, és història o novel·la? No en va teixir ni poques ni gaires, de novel·les, aquella nit!