novetat

Accessory
Etimologia: del ll. novĭtas, -ātis, íd. 1a font: 1696, DLac.
Body
    femení
  1. Qualitat de nou3. Agrada sobretot per la novetat del llenguatge.
    1. Cosa nova, pel fet de constituir una innovació, una invenció, un esdeveniment extraordinari, etc., o perquè fa poc temps que existeix o ha aparegut. És una novetat absoluta. La por a les novetats. Hi ha hagut cap novetat, aquests dies? Aquest llibre acaba de sortir: és una novetat.
    2. especialment indústria tèxtil Teixit o gènere de punt que, per les combinacions de lligats, tipus de fils i colors, etc., segueix les influències de la moda i és sotmès a una renovació contínua.