nuclear

Accessory
Partició sil·làbica: nu_cle_ar
Etimologia: formació culta analògica sobre la base del ll. nucleus ‘nucli’ 1a font: 1888, DLab.
Body
adjectiu Relatiu o pertanyent al nucli. Energia nuclear.