nurag

Accessory
Etimologia: del sard nurake, d’origen preromà, d’un mot possiblement corresponent al ll. castrum ‘castell, fortalesa’
Body
masculí prehistòria Tipus de monument prehistòric de Sardenya en forma de torre, anàleg al talaiot.