nyèbit

Accessory
Etimologia: d’origen incert 1a font: 1915, DAg.
Body
    masculí
  1. Noi que va perdut pels carrers.
  2. despectivament Persona que no té la menor distinció, gens de sentiments elevats.