1

Body
Sufix, del llatí -atio, -ationis, derivat de verbs, que significa ‘acció de’. Ex.: llauró, regó.


Vegeu també:
2