2
| | -ona

Body
Sufix, del llatí -o, -onis, amb valor diminutiu, sovint diferencial. Ex.: carreró, finestró, petitó -ona, grassó -ona.


Vegeu també:
1