obert
| | oberta

Accessory
Etimologia: de obrir 1a font: 1296
Body
  adjectiu
  1. Que ha sofert obertura.
  2. Que permet el pas.
  3. Ample, espaiós. Espai obert. A camp obert.
  4. Sense protecció, sense defenses, sense muralles. Ciutat oberta.
  5. Dit d’un grup, una assemblea, etc., en què no hi ha limitació de participació.
  6. En comunicació directa amb l’aire exterior. Un pati obert. A cel obert.
  7. Accessible, utilitzable, lliure. Carretera oberta al trànsit. Exposició oberta al públic.
  8. usat absolutament En una botiga, una oficina, etc., indicació que hom està en disposició d’atendre el públic.
  9. electricitat Dit del circuit o de l’element de circuit que presenta discontinuïtat i, per tant, no permet el pas del corrent elèctric.
  10. fonètica, fonologia Dit del fonema que es realitza, articulatòriament, mitjançant una separació intermaxil·lar o linguopalatal relativament gran respecte a altres fonemes considerats neutres o tancats.
  11. heràldica Dit del castell, la torre o el palau per les obertures (portes i finestres) del qual es veu el camper o l’esmalt de la peça que està carregant.
  12. heràldica Dit de la magrana amb un tall vertical mostrant els grans.
  13. heràldica Dit de les ales d’un ocell quan estan separades del cos.
  14. topologia En un espai mètric E, dit del conjunt C tal, que donat un punt qualsevol a de C existeix una distància d tal, que tots els punts de E situats a una distància del punt a inferior a d pertanyen al conjunt C.
  15. en obert telecomunicacions i tecnologia Dit de la transmissió d’informació que no està codificada i a la qual pot accedir qualsevol usuari per mitjà d’un sistema de telecomunicacions.Retransmissió en directe i en obert. Diccionari en línia i en obert..
 1. figuradament
  1. Manifest, declarat, descobert. Entre ells hi havia una guerra oberta.
  2. Ample, no estricte. Una moral oberta.
  3. Receptiu, no excloent. Un esperit obert. És d’idees obertes.
  4. Comunicatiu, franc. Un caràcter obert. Una gent molt oberta.