obligatori
| | obligatòria

Accessory
Etimologia: del ll. td. obligatorius, -a, -um, íd. 1a font: 1418
Body
adjectiu [abreviatura oblig.] Que obliga, que és obligació, no facultatiu. Instrucció obligatòria. Servei militar obligatori.