obvi
| | òbvia

Accessory
Etimologia: del ll. obvius, -a, -um ‘que surt al pas; evident’ 1a font: 1803, DEst.
Body
    adjectiu
  1. Que és davant dels ulls, que es presenta de cara.
  2. figuradament Que és fàcil de veure o de comprendre, evident. L’explicació és òbvia.