oficina

Accessory
Etimologia: del ll. officĭna ‘taller, fàbrica’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
    femení
  1. Lloc on hom fa un dels serveis d’una administració. Oficina de recaptació d’imposts.
    1. Lloc on hom treballa en alguna cosa.
    2. oficina de premsa Departament d’una empresa o d’un organisme que, en termes generals, realitza funcions de mitjancer entre la institució que representa i els periodistes i és concebut com a servei periodístic i de relacions públiques.
  2. especialment Lloc on són fetes les preparacions farmacèutiques.
  3. dret internacional Cadascun dels organismes centrals creats per a l’aplicació i el funcionament d’una convenció signada per diferents estats.