omnívor
| | omnívora

Accessory
Etimologia: del ll. omnivŏrus, -a, -um, íd.
Body
adjectiu Que menja de tot, aliments animals i vegetals.