onejar

Accessory
Etimologia: de ona 1a font: 1653, DTo.
Body
    verb intransitiu
  1. Fer ones la superfície agitada de la mar o d’una altra massa líquida. La mar onejava.
  2. per analogia Onejar els sembrats, una bandera, les veles.