ordi

Accessory
Etimologia: del ll. hordeum, íd., amb un tractament fonètic d’aparença semiculta no prou clar 1a font: s. IX
Body
    masculí agricultura, alimentació, indústries alimentàries i botànica
    1. Planta herbàcia anual de la família de les gramínies (Hordeum hexasticum i H. vulgare), d’arrel fibrosa, tiges robustes, fulles allargades i espigues amb llargues arestes, espícules fèrtils, cereal important, emprat en la preparació del malt i la cervesa.
    2. Gra de l’ordi.
  1. ordi palmell Tipus d’ordi de la família de les gramínies (Hordeum distichum), amb dos rengles d’espícules fèrtils.