original

Accessory
Etimologia: del ll. td. originalis, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
 1. adjectiu
  1. Relatiu o pertanyent a l’origen d’una cosa, propi dels orígens.
  2. Que és l’origen o font d’alguna cosa copiada o reproduïda, primitiu. El text original.
  3. art La persona, l’objecte o el paisatge que serveix de model a un pintor, escultor o dibuixant.
  4. estat original religió, Bíblia i cristianisme Estat o situació existencial que moltes religions suposen com a propi de la humanitat en els seus orígens, en contraposició al seu estat actual.
  5. gràcia original cristianisme Gràcia pròpia de l’home en l’estat original, amb anterioritat al pecat original.
  6. pecat original religió, Bíblia i cristianisme Pecat de la humanitat en els temps originals de la seva història, del qual participen tots els homes i en virtut del qual el gènere humà perdé l’estat original i es feu responsable de la seva situació actual.
 2. adjectiu
  1. art, literatura i dret Dit de qualsevol obra artística, literària o documental, feta per l’autor, sense que sigui còpia, imitació ni traducció de cap altra.
  2. art Dit del gravat concebut i realitzat pel mateix artista.
  3. Que no s’assembla als altres. Té un estil molt original.
  4. Que té quelcom d’estrany, de rar. És un home original, gairebé un excèntric.
 3. masculí
  1. art i literatura L’obra primitiva d’un artista o d’un escriptor.
  2. crítica textual Text autògraf (o arquetip), conservat o reconstruït per la crítica textual.
  3. dret Escriptura pública que hom treu immediatament del protocol del notari, o sigui la primera còpia literal.
  4. arts gràfiques Escrit primitiu que serveix de base a les còpies.
  5. arts gràfiques Model manuscrit, mecanografiat o imprès, que conté el text i totes les indicacions necessàries per a dur a terme la composició.
  6. arts gràfiques i literatura Text que hom lliura per tal d’ésser imprès.