orina

Accessory
Etimologia: del ll. ūrīna, íd. 1a font: 1181
Body
femení [símbol Uri] fisiologia animal Excreció líquida dels ronyons conduïda a la bufeta pels urèters i expel·lida per la uretra.