orinal

Accessory
Etimologia: del b. ll. urinal, íd. 1a font: s. XIV
Body
    masculí
  1. Vas de terrissa, metall, plàstic, etc., per a orinar-hi o fer-hi altres deposicions corporals.
  2. orinal pla Orinal baix de vores i allargat per a usar-lo els malalts sense llevar-se del llit.