orxata

Accessory
Etimologia: probablement del cast. horchata, i aquest, de l’it. orzata, ll. hordeata ‘beguda feta d’ordi’, der. de hordeum ‘ordi’, perquè tingué inicialment com a base l’ordi 1a font: s. XVIII
Body
femení alimentació, indústries alimentàries Beguda refrescant que és una emulsió feta amb xufles o ametlles, etc., pelades i aixafades, sucre i aigua.