-ós1

Body
    química inorgànica
  1. Sufix a abandonar emprat en els noms dels elements per a indicar un estat inferior de valència.
  2. Sufix emprat generalment per a designar els noms trivials dels àcids les sals dels quals tenen noms acabats en -it.  3. Vegeu també:
    -ós2