-ós2
| | -osa

Body
 1. Sufix, del llatí -osus, -a, que indica agent. Ex.: cobejós, abundós, relliscós.
 2. Sufix, del llatí -osus, -a, que significa:
  1. ‘tirant a’. Ex.: blavós, vermellós.
  2. ‘que té qualitats pròpies de’. Ex.: argilós, greixós, gasós.
  3. ‘caracteritzat per’. Ex.: luxós, envejós, sortós, enginyós, rigorós. 3. Vegeu també:
  -ós1