ovacionar

Accessory
Partició sil·làbica: o_va_ci_o_nar
Etimologia: de ovació 1a font: 1917
Body
verb transitiu Acollir, homenatjar, algú amb una ovació o amb ovacions. Quan l’escriptora entrà al recinte la van ovacionar.