oxoàcid

Accessory
Partició sil·làbica: o_xo_à_cid
Body
masculí química Nom genèric dels àcids de Brønsted que tenen únicament oxigen enllaçat a l’àtom característic i els protons enllaçats a l’oxigen.