padrí
| | padrina

Accessory
Etimologia: del ll. vg. *patrīnus, íd., der. de pater, -tris ‘pare’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí i femení
  1. catolicisme Persona que presenta l’infant a les fonts baptismals i contreu l’obligació d’educar-lo cristianament a falta dels pares.
  2. per analogia La campana fou batejada amb el nom d’Eulàlia: foren padrins el comte i la comtessa.
 1. Persona que assisteix una altra que rep el sagrament de la confirmació, del matrimoni, de l’ordenació, una religiosa que professa, etc.
 2. Persona que presenta i acompanya algú que rep un honor, un grau acadèmic, etc.
 3. Persona que protegeix algú en les seves pretensions, plans, propòsits, etc. Anirà lluny, en els seus afers: té un bon padrí.
 4. col·loquialment
  1. Vell.
  2. Avi.
 5. fer veure la padrina (a algú) figuradament i col·loquialment Causar-li un dolor fort.