pailebot

Accessory
Partició sil·làbica: pai_le_bot
Etimologia: de l’angl. pilot’s boat ‘vaixell del pilot’
Body
masculí construcció naval Goleta petita, rasa i fina, sense gàbies.