palanca

Accessory
Etimologia: del ll. vg. *palanca, variant del ll. cl. palanga o phalanga, íd., i aquest, del gr. phálagx, -ggos ‘barra, garrot’ 1a font: s. XIV, Muntaner
Body
    femení
  1. Passera feta de taulons entre una nau i el moll, entre les dues ribes d’un rec ample, d’un torrentol, etc.
  2. Alçaprem.
  3. esports Plataforma rígida de 2 m d’amplada i 6 m de llargada, situada a 5,75 i 10 m damunt el nivell de l’aigua de la piscina, i que és emprada per a efectuar salts en natació.
  4. física Màquina simple que pot ésser esquematitzada en una barra rígida, mòbil al voltant d’un punt de suport o fulcre, que permet de vèncer un esforç, anomenat resistència, en aplicar-n’hi un altre, anomenat potència.
  5. jocs d’entreteniment Barra fixada en equilibri sobre un pivot en els extrems de la qual s’asseuen dos infants i es balancegen de manera que quan un baixa l’altre puja.