palès
| | palesa

Accessory
Etimologia: del ll. vg. td. *palensis, der. de l’adv. ll. palam ‘obertament, públicament’ 1a font: s. XIII
Body
adjectiu Clar, evident, manifest, a tots.