palimpsest

Accessory
Partició sil·làbica: pa_lim_psest
Etimologia: del gr. palímpsēstos, íd., comp. del gr. pálin ‘de nou’ i psēstós ‘raspat’, del verb psáō ‘raspar’ 1a font: 1868, DLCo.
Body
    masculí paleografia i codicologia
  1. Text escrit al damunt d’un altre després d’esborrar-lo.
  2. especialment Còdex o document de pergamí reescrit després d’esborrar-ne o raspar-ne el primer text, el qual tanmateix pot ésser llegit amb llum ultraviolada.