palingenèsia

Accessory
Partició sil·làbica: pa_lin_ge_nè_si_a
Etimologia: de palin- i -genèsia 1a font: 1868, DLCo.
Body
    femení
  1. Acció de renéixer.
  2. filosofia Doctrina que afirma la regeneració o reaparició periòdica dels mateixos esdeveniments, de les mateixes ànimes i de la mateixa realitat com a conjunt.