pana

Accessory
Etimologia: del fr. panne, ant. penne, ll. penna ‘ploma’, aplicat al teixit flonjo; de mettre en penne ‘orientar la penne o antena de la nau per aturar-la’ es passà a ‘aturada accidental’ 1a font: 1839, DLab.
Body
    femení
  1. indústria tèxtil Vellut o pelfa amb pèl d’alçada mitjana.
  2. tecnologia Detenció anormal en el funcionament d’una màquina o d’un vehicle, per avaria del motor o d’algun mecanisme.