-par
| | -para

Body
Forma sufixada del mot llatí parere, que significa ‘parir’ i que és emprada per a indicar el tipus de reproducció de l’espècie animal o el nombre de parts que ha tingut una dona. Ex.: gemmípar, unípar, ovípar, multípara.