paraigua

Accessory
Partició sil·làbica: pa_rai_gua
Etimologia: de parar i aigua 1a font: 1839, DLab.
Body
masculí Estri per a protegir de la pluja que consisteix en un tros de tela cosida a unes barnilles d’acer articulades a l’extrem d’un bastó, que permeten d’estendre-la o de plegar-la amb facilitat.