paràmetre

Accessory
Etimologia: de para- i -metre
Body
  masculí
  1. matemàtiques Constant arbitrària cadascun dels valors particulars de la qual caracteritza un membre particular d’un sistema d’expressions, funcions, corbes, superfícies, etc.
  2. matemàtiques Variable tal que altres variables podien ésser expressades per funcions d’ella.
  3. cristal·lografia Cadascuna de les longituds dels segments que una cara general qualsevol d’un cristall determina sobre els tres eixos cristal·logràfics.
  4. electrònica Coeficient, aproximadament constant, que caracteritza el funcionament d’un element o d’un dispositiu determinat i que intervé en llurs equacions característiques.
  5. informàtica Variable el valor de la qual és fix dins d’un sistema o procés concret però alterable fora d’ell; de vegades és anomenat argument fictici.
 1. figuradament Element variable en funció del qual són determinades les característiques de qualsevol fenomen. Els problemes socials i econòmics són els paràmetres fonamentals de tota política.